Stolt Bolig

Stolte eiere. Stolte ansatte. Stolte kunder. Og stolte samarbeidspartnere. Det er Stolt Bolig!

Play

Vårt bidrag:

Film

3D Visualisering

Identitet

Strategi

Konsept

Web

Foto

Markedsmateriell

Folk er ulike. Boligdrømmene er ulike. Stolt Bolig sin filosofi er at boliger blir best når de skapes ut fra omgivelsene de skal bygges i, og menneskene som skal leve i dem. Sammen med flinke arkitekter og oss i Fabel tar vi attraktive tomter i regionene og skaper attraktive boligprosjekter om folk i alle aldre har lyst å kjøpe og leve i. Vår oppgave er innpakning, visualiseringer og storytelling - enten målgruppa er førstegangskjøper, nestegangskjøper eller sistegangskjøper.

No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.

Se flere prosjekter

Salmon of the north

A Norwegian product raised in China

Stangeland

En ledende entreprenør

Logofolio

"A logo is not communication"