Mediatech

Regionens mest innovative cluster – kanskje en gang i fremtiden

Play

Vårt bidrag:

Konsept

3D Visualisering

Web

I Mediatech Arena skal Mediebyen Stavanger ta sin del av samfunnsansvaret og posisjonere seg som et knutepunkt for de mest proaktive bedriftene og de beste hodene. Det handler om l ring og kunnskap. Det handler om morgendagens teknologi og mediebedrifter. Det handler om meg og deg, og om oss - og alle de som kommer etter. Det handler om i morgen - i dag. … Vårt bidrag: Konsept, visuell identitet og 3D visualiseringer

No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.

Se flere prosjekter

Hinna Park

The Zone – Et sted hvor grenser sprenges og nyskaping skjer

SVG Property

En ny regional eiendomsgigant er født i Stavanger – og i likhet med oss i Fabel er de ambisiøse som fy!

Utopia-festivalen

Welcome to the perfect society – Utopia. Stavanger. Norway.