Auga Eiendom

Øye for det store eiendomsbildet

Play

Vårt bidrag:

Konsept

Web

Markedsmateriell

Auga Eiendom er et eiendomsselskap tuftet på gode “jærske” verdier og en historie de er stolte av. Bak seslskapet står Kverneland familien og den lokale eiendomsutvikleren Kjetil Thulin. Selskapet målsetting er å skape lønnsom eiendomsutvikling, bidra til en bedre samfunnsstruktur med blikk på arbeidsplasser, trivsel, miljø – og alltid ha øye for den fremtiden som lurer like om hjørnet. … Vårt bidrag: Navn og konsept, visuell identitet, foto og websider

No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.

Se flere prosjekter

Mediatech

Regionens mest innovative cluster – kanskje en gang i fremtiden

Utopia-festivalen

Welcome to the perfect society – Utopia. Stavanger. Norway.

Norwegian Outlet

The Curtain - en portal til ulike stiler, idretter og lokasjoner